Mit jelent a hűségnyilatkozat?

Mit jelent a hűségnyilatkozat?

Hűségnyilatkozatnak azt nevezzük, ha a szolgáltató, akinek valamilyen hosszú távú és folyamatos szolgáltatását igénybe vesszük, a szerződésben kiköti, hogy az abban megállapított árai (legtöbb esetben havidíj) akkor érvényesek, ha a vele kötött szerződést a hűségidő ideje alatt rendes felmondással nem mondjuk fel.


Előfordulhat olyan eset is, hogy pl. egy újonnan vásárolt mobiltelefon árából kapunk kedvezményt, ha meghatározott idejű hűséget vállalunk, meghatározott előfizetéses csomaggal. Tehát a hűségidővel kötött szerződés egyfajta határozott idejű megállapodás, amelynek lejárata van, és az ezt megelőző szerződésbontás következményekkel jár. A szerződés természetesen a lejárat után is folytatódik, a hűségidőért vállalt kedvezmények nélkül, határozatlan idejű szerződéssé alakulva. Tekinthető egyfajta kedvezménynek, hiszen, ha nem írunk alá hűségnyilatkozatot, a szolgáltatáshoz akkor is hozzájuthatunk, csak magasabb áron. Előnye még, ha netalán nem vagyunk megelégedve szolgáltatással és fontos a telefonszámunk,  könnyen válthatunk szolgáltatót. A hűség megszakadásának oka nem csak rendes felmondás lehet, rendkívüli felmondást idézhet elő a szolgáltató részéről, ha az előfizető követ el olyan szerződésszegést, amelynek következtében a szolgáltatás korlátozásra vagy felmondásra kerül. Különböző hosszúságú hűségidőt vállalhatunk, a hosszabb időtartamhoz mindig nagyobb kedvezmény kapcsolódik. Abban az esetben, ha a megszegjük a hűségnyilatkozatban vállalt kötelezettségeinket, a szolgáltató kötbér fizetésére kötelezhet minket.


A kötbér összege szolgáltatónként eltérő lehet, többnyire a szolgáltatás igénybevételének elmaradása miatti bevételkiesés kompenzálására szolgál. A szerződések formai és tartalmi követelményeit a Ptk. szabályozza, de a különböző szolgáltatóknak lehetőségük van saját szerződéskötési gyakorlatuk részleteit meghatározni az ún. „Általános Szerződési Feltételek”-ben (ÁSZF). A szolgáltatók ÁSZF-je a weboldalaikról letölthető, vagy szerződéskötési szándék esetén az ügyfélszolgálataikon is hozzájuthatunk. Mielőtt választanánk, érdemes a konkurensek ÁSZF-jeit alaposan végigböngészni, mert szignifikáns eltérések mutatkozhatnak, és ha végül szerződéskötésre adjuk a fejünket, akkor az abban leírt pontok kötelezően érvényesek lesznek ránk. A telekommunikációs-szolgáltatók Általános Szerződési Feltételei az utóbbi időben sok változáson mentek keresztül, amelyek a már meglévő előfizetésekre is vonatkoznak, így napjainkban különösen tanácsos figyelemmel kísérni a weboldalaikon bármikor visszakereshető közleményeket.
Általánosan érvényes szerződési feltétel, hogy a határozott időre kötött szerződés a lejárat után nem szűnik meg, hanem határozatlan idejűvé alakul. A lejáratról a szolgáltatónak nem kell értesítenie az Előfizetőt, ám annak joga és lehetősége van újabb határozott idejű szerződés megkötésére. Az újabb hűségnyilatkozat aláírása előtt célszerű a szolgáltatók csomagjait összehasonlítani, könnyen előfordulhat, hogy kiderül érdemes váltanunk.A T-mobile hűségnyilatkozata kimondja, hogy a határozott idejű szerződés megszűnése esetén a szolgáltató csak az igénybe vett kedvezmények összegét követelheti kötbér gyanánt, a felmondáshoz más hátrányos jogkövetkezményt nem köthet. A Vodafone hűségnyilatkozattal kapcsolatos kikötései részletesen tartalmazzák az igénybe vehető kedvezményeket, amelyek a szerződés megszegése esetén kötbér formájában fizetendők. Bizonyos esetekben, a kötbér maximális összegét illetően, különbséget tesz azon esetek között, hogy a szerződés felbontása a szerződés megkötése után egy vagy két éven belül következett be. Mindkét mobiltelefon-szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ha a határozott idejű szerződésnek új mobil vásárlása is a részét képezte, akkor szerződésszegés esetén a készülék listaárának kiszámlázása mellett, azt tiltólistára helyezi mindaddig, amíg a tartozások kiegyenlítésre nem kerülnek.
Az internetszolgáltatók szerződéseivel kapcsolatban az, hogy a szolgáltatásuk helyhez kötött (hozzáférési pont), bizonyos esetekben megnehezíthetik az előfizető dolgát. A Telenor hűségnyilatkozattal kapcsolatos szerződési feltételei között külön kiemeli, hogy ahol „hűségidőt“ említ, ott határozott tartamú szerződést ért a kifejezésen. Hozzáteszi, hogy a hűségidő alatt tarifacsomag váltás is csak szűk körben lehetséges. A UPC hűségnyilatkozattal kapcsolatos kikötései talán a legszigorúbbak: nem járul hozzá a szerződési időtartam alatti szolgáltatásiszint-módosításhoz. Külön megemlíti azt az esetet, ha az Előfizető szolgáltatás-áthelyezést kezdeményezne, de a célhelyen hozzáférési pont kiépítése nem lehetséges. Éppen ezért érdemes tisztában lenni azzal, hogy a lakhelyünkön milyen internet csomagok érhetőek el.


2013. április 3.

Szolgáltató Kereső: Hasonlítson össze, válasszon és rendeljen több mint 40 távközlési szolgáltató ajánlataiból!

Szolgáltató Kereső

Hasonlítson össze, válasszon és rendeljen több mint 40 távközlési szolgáltató ajánlataiból!

  1. Kérjük, adja meg az előfizetés típusát!
  2. Milyen szolgáltatás érdekli?Kérjük, első lépésben az előfizetés típusát adja meg.
  3. A pontos találatok érdekében adja meg irányítószámát és címét!Kérjük, második lépésben a szolgáltatás típusát adja meg.
Házszám

Adja meg a házszámot pl. 5, 10-12!

Házszám extra

Amennyiben a házszámhoz tartozik
kiegészítő (pl. 10/A), itt adja meg (pl. A)!

Házszám

Adja meg a házszámot pl. 5, 10-12!

Házszám extra

Amennyiben a házszámhoz tartozik
kiegészítő (pl. 10/A), itt adja meg (pl. A)!

Kérjen visszahívást!